Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤIΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤIΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου